betway体育app

繁体版 简体版
蓝胖子小说网 > 姬唐 > 第十九章 时光如水随东去

第十九章 时光如水随东去

武德八年,腊月下旬,虽是隆冬之末,但寒冽之风却更加凛冽。

早已被称之姬家庄的姜家坳,此时已是白茫茫的一片,好似整个天地都被白雪覆盖一般。

“孟子曰:“人皆有不忍人心恻。。。。。。。。。。。。隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。。。。。。。。。。。。。。。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

姬家庄一处高地上的建筑突兀地耸立在那里,外面是隆冬腊月,白雪皑皑,里面却是暖意袭人,温暖如春。

一段孟子的《人有四端》从中传出,其朗朗读书声,给这个寂寥的隆冬平添了几分生气。

姬松穿着一件青色夹袄长衣,手中拿着一本线装版的《孟子》,教授着学生们其中的一篇。

人们的同情恻隐之心、憎恶羞耻之心、谦让之心、是非辨别之心是与生俱来的一种天性。

是人与动物的根本区别,是人性与兽性的根本区别。

人若是失去了人性,也就等同于动物了。

孟子所言的四端也同时对应着儒家思想的仁、义、礼、智四大品德,区别了人性与兽性的区别。

姬松从小启蒙用的就是《孟子》一书,多年的专研也使得他对《孟子》这本书有了很大的理解。

孟子乃是继孔子之后的又一儒家代表人物,其核心思想大多以唯物主义为主,他以有知而推未知,其思想有着极大的实用性,一改之前儒家的务虚思想。

是儒家思想承前启后的代表人物,也为儒家的地位墓定了基础,后人称其为亚圣。

其思想中的看重人的气节和风骨,也为姬松所欣赏。

而其中以有知推未知的做事方法,已经有了后世科学的理论基础,而这恰恰是他想要交给学生们的东西。

从无到有建立一套理论耗时太久,还要世人能够接受。

这不是一代人能够完成的事情,既然《孟子》一书中的思想已经接近后世的唯物主义思想,那么何不以此为基础,然后将自己想要的东西参杂其中呢?

这样,世人不会感到突兀,更不会因自己年轻而口诛笔伐。人们就想:哦,原来这种思想已经很早就被提出了,他姬松不过是在前人的思想上有所建树而已,没什么大惊小怪的。

而这就是姬松想要的结果。世人都想做英雄,但先驱也不是那么好当的,圣人更不是自己可以奢望的。

领先世人半步是智者,而领先一步却成为了疯子。

姬松不想成为那样的疯子,他也没有舍家求道的坚定信念,所以,他成不了敢为天先的那种人。

他现在要做的就是将后世的一些思想,与《孟子》的思想结合,然后在展现给世人。

姬松就像一强盗,不但用着人家的东西,还准备移花接木,鸠占鹊巢。

这要是被先哲们知道,估计牛顿的万有引力也镇不住他们的棺材板。

等到大家都接受了他的那套思想,大家只会礼赞孟子的伟大和远见。

而姬松只是一个理解《孟子》比较深的信徒而已。

“好了,今天的课就上到这里,等会大家将学堂来个大扫除,就准备放假吧!”

姬松看着一个个年轻的面孔,和对常识渴望的眼神,笑着对大家说道。

“预祝老师新年快乐!”

“老师也祝大家新年快乐!”

“哗!”

等姬松走出教室,里面的学生再也按耐不住激动的心情,急忙地开始打扫起来。

这种放假的喜悦姬松上辈子早就体验过很多次,只是笑了笑就不再理会。

『加入书签,方便阅读』